Autoelektronika

Dijagnostika

Na temelju dugogodišnjeg iskustva popravljamo kvarove AirBag i ABS sistema, servisiramo instrument table, dekodiramo i popravaljamo autoradio aparate i popravljamo sve vrste serijskih i drugih kvarova na automobilskoj elektronici.

Osnovne usluge:

  • priključivanje na tester / identifikacija kvarova i grešaka
  • brisanje grešaka s testerom
  • kontrola/zamjena mjerača protoka zraka (LMM)

Upotrebljavamo najnovije tehnike i diagnostičku opremu STAR, CLIP, MagnetiMareli, VAG-COM, Tech2 itd. Pri otklanjanju kvarova surađujemo s ovlaštenim servisima svih auto-kuća.